Om Oss

El-Online

El-Online AS er et norsk aksjeselskap (828 281 992 MVA) som ble etablert i 2021. De tre eierne av selskapet har lang erfaring innen elektro, både når det kommer til prosjektering, kundebehandling og utførende. For å nå ut til flere lanserte vi vår nettbutikk våren 2022.

Målet til El-Online AS er å forenkle prosessen det er, for en privatperson, å utføre et prosjekt på sitt elektriske anlegg. Måten vi i El-Online AS gjør dette på, er å fungere som bindeleddet mellom deg som privatperson og elektroinstallatøren. Vi tilbyr deg rådgivning og trygghet igjennom hele prosessen. Om ønskelig - tilbyr vi også gjerne elektromateriell til ditt prosjekt.

Gjennom vår forretningside skal vi hjelpe våre kunder å få det beste mulig resultat til en fornuftig pris, uten å føle seg utrygg i sine valg.

 

Hvorfor velge oss?

Tidene der elektrobransjen handlet om å trekke ledninger og sette opp lys, stikkontakter og brytere er for lengst forbi. Teknologien går fremover med en enorm hastighet. Det å henge med i elektrobransjen krever at man daglig arbeider med dette.
Det blir stadig utviklet nye og bedre løsninger samtidig som det kommer nye produkter på markedet. Dette kan være alt i fra smarte billaderer, utstyr for produksjon av egen strøm, smart styring av forbruk i huset som reduserer strømforbruk osv.

Kjøper du en konsulentpakke hos El-Online AS vil du få bistand av fagfolk med fagbrev og videre utdanning innen elektro. Vi jobber også daglig som prosjektleder, elektroingeniør, avdelingsleder og konsulent. Til sammen har vi bred kompetanse innen alt i fra maritim industri til bygg og anlegg. Vi jobber kontinuerlig med og holde oss oppdatert på hva som er dagens standarder og hvilke nye løsninger som kommer på markedet.

På bakgrunn av dette kan vi gi deg som kjøper av konsulentpakker, en god start på ditt prosjekt, og basert på dine ønsker lage gode løsninger. Du vil garantert spare mye tid på å sette deg inn i elektrobransjen og alt av muligheter som finnes, sik at du raskere finner ut hvordan du vil ha det. Du vil også føle deg mye tryggere på dine valg etter en gjennomgang med oss, noe som igjen vil føre til mindre ubehag og stress igjennom prosjektet. Du vil også spare penger ettersom vi lager en plan for ditt prosjekt, som legger til rette for at utførende elektriker kan gjøre jobben effektivt.